EVO Procurio

EVO Procurio

e-mail: evo@procurio.sk
mobil: +421 944 268 927

e-mail: procurio@procurio.sk
mobil: +421 944 268 927

Procurio s.r.o.
Cintorínska 7
811 08 Bratislava

www.procurio.sk

Procurio EVO

 Naše ďalšie produkty

eAukcie

Elektronické aukcie na kľúč v certifikovanom aukčnom systéme eAukcie. www.eaukcie.sk

eProcurement

Poradenská činnosť v oblasti elektronizácie vnútorných procesov verejného obstarávania. Imlementácia, nasadenie a podpora riešení zalzeych na produkte eProcurement. www.eprocurement.sk

Verejné obstarávanie

Realizácia celého procesu verejného obstarávania odborne spôsobilou osobou. www.procurio.sk
13.08.2020 09:52:28