Procurio s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa
 Procurio s.r.o. - Profil verejného obstarávateľa
Hodžovo námestie 2A
Bratislava
81106

IČO : 48314714
DIČ : 2120142475
IČ DPH : SK2120142475

Webstránka : https://procurio.sk/


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
01/PRO/2022 Prestrešenie ľadovej plochy 2022\04\30
45/PRO/2021 Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu 2022\02\28
38/PRO/2021 Elektrická rolba na úpravu ľadovej plochy pre zimný štadión formou liesingu 2022\02\23
28/PRO/2021 Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve 2021\12\31
PHZ/002/2018 Práce IT vývojára 2018\05\31
31.03.2023 07:56:15