EVO Procurio

EVO Procurio spĺňa vyhlášku Úradu pre verejné obstarávanie č. 41/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.
Verejné zákazky
Neboli nájdené žiadne zákazky.
23.09.2019 04:30:15